Özsu Balık
Özsu Balık Dil Değiştirme İkonu

Sürdürülebilirlik

Sağlıklı, besleyici ve uygun fiyatlı balığa herkesin ulaşması için sürdürülebilir biçimde üretebiliriz.

İnsan odaklı bir marka olarak, insanları, dünyayı ve geçim kaynağımız olan denizleri önemsiyoruz. İşimizin her düzeyine yerleşmiş olan ve kurum kültürümüzün merkezinde yer alan sürdürülebilirliğin tek çözüm olduğuna inanıyoruz. Toplumun sağlığının denizlerin sağlığına bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden, uzun vadeli sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.

Çevresel açıdan daha sürdürülebilir iş uygulamalarına yönelik iyileştirme kültürümüzü beslemek için hedefler koyuyor, hayata geçiriyor, çevresel sürdürülebilirlik eğitimleri ile kendimizi sürekli geliştiriyoruz. İş modelimizi, iş stratejimizi ve karar alma süreçlerimizi doğrudan etkileyen sürdürülebilir kültür balıkçılığı çalışmalarımız, balık refahı, temiz deniz, gıda kalitesi, çevre ve toplum sağlığı uygulamalarımızı kapsıyor.

Balık Refahı

Balıklarımızın sağlıklı bir ortamda yaşamaları
ahlaki ve etik yükümlülüğümüzdür.

Yetiştirdiğimiz balıkların biyolojik özelliklerini dikkate alarak, doğru yöntemlerle, uluslararası standartlarda üretim yapıyoruz. Veterinerlerimiz, mühendislerimiz, dalgıçlarımız ve teknik ekibimiz, yetiştirme sürecinin her aşamasında, deniz suyunun kalitesini, balıkların fizyolojik durumlarını, beslenmelerini ve hasat edilmelerini kontrol eder, denetler, gerektiğinde müdahale ederek iyileştirme çalışmaları yaparlar.

Balıklarımızın stressiz bir ortamda büyümelerini sağlamak için; sağlıklı olmaları için vitamin ve minerallerle dolu yemlerle beslenmeleri, davranışlarının 24 saat su altı kameralarıyla izlenmesi gibi biyogüvenlik prosedürlerimiz, bizim için balık refahının ne kadar önemli olduğunun göstergeleridir.

Özsu’da yöneticilerimizden, balıklarımızla doğrudan etkileşimde bulunan ekibimize kadar hepimiz balıklarımızın doğru bir şekilde bakım görmesini, sağlıklı beslenmesini ve canlı refahına uygun yaşamalarını öncelikli görevimiz olarak görüyoruz.

Temiz Deniz

Temiz deniz, kaliteli balık, sağlıklı insanlar.

Denizlerimizin sürdürülebilirliği için etkin bir yönetim planı ile çalışarak onu korumaya, gelecek kuşaklara tertemiz ve masmavi bırakmaya kararlıyız.

Balıklarımızın yaşam alanlarının fiziksel ve kimyasal kalitesini maksimumda tutmak bizim için hayati öneme sahip. Bu amaçla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kamu kurumları, Global GAP, TSÖ gibi ilgili sertifikalandırma kuruluşları, bilim insanları ve üniversiteler ile iş birliği içerisinde çalışıyor, denizlerimizi temiz tutma konusunda sorumluluk alıyoruz.

Türkiye’nin ve AB’nin kültür balıkçılığında belirlediği çevre standartlarına uyuyor, kullandığımız her hammaddenin çevreye zararlı olup olmadığını analiz ediyor, çalışanlarımızı eğitiyor ve çiftliklerimizi sürekli olarak denetliyoruz. Denizlerimizin sağlığını önemsiyor, çevremize ve geleceğimize yönelik somut adımlar atarak dünyamıza değer katıyoruz.

Gıda Kalitesi

Tüketicilerimiz tabaklarındaki balığın lezzetli olduğu
kadar güvenli ve sağlıklı olduğundan da emin olabilirler.

Global GAP sertifikasına sahip, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından onaylı üretim tesislerimizde gıda kalitesi mükemmelliğini yakalamayı hedefliyor, bu amaçla balıkçılık sektöründe kabul görmüş birçok yönetim sistem standardını uyguluyoruz.

Gıda kalitesini güvence altına almak, hammadde ve tedarikçi seçimiyle başlıyor. Hammaddelerimiz Özsu Tesislerine girmeden önce, detaylı bir teknik analiz, kontrol ve denetleme sürecinden geçiyor. Oluşturduğumuz tedarikçi geliştirme programlarımız ile ürünlerimizin kaynağını titizlikle seçiyoruz.

Tedarikçilerimizin ve hammaddelerin yeterliliğini, üretim süreçlerimizdeki etkin izleme ve kalite-kontrol ile doğruluyoruz. Tüm hammaddelerimizin doğal, saf ve yüksek kalite standartlarında olmasına dikkat ediyor, devamlılığını sağlamak için düzenli olarak kontroller gerçekleştiriyoruz.

Uluslararası standartlarda balık yetiştirme ve işleme süreçlerimizde; balıklarımızı fiziksel, kimyasal, biyolojik zararlardan koruyacak tedbirleri alarak gıda güvenliği ilkemizi, olumsuz etkenleri önleyecek şekilde hazırlama, işleme, paketleme, depolama ve taşıma işlemlerini yürütüyoruz. Tüketicilerimizin yaşam kalitesini arttıran kaliteli, besleyici ve sağlıklı balıklar yetiştirmek, ihtiyaç duydukları gıda arzını sunarken sağlıklarını da en iyi şekilde korumak amacıyla gıda kalitesini önemsiyoruz.

İş yeri

Özsu Balık’ta çalışan ya da Özsu Balık’a hizmet veren herkesin önemli
bir hedefe katkıda bulunduğunu hissettiği bir iş modeli yaratmaya kararlıyız.

Her gün, birçok farklı ülkede operasyonlar yürüten bir şirket olarak çeşitliliğin ve paylaşımcı bir şirket kültürünün başarılı bir iş ahengi yarattığına inanıyoruz. En değerli varlığımızın çalışanlarımız olduğunun bilincindeyiz. İşimizin sürdürülebilirliği için çalışanlarımızın potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarına olanak sağlıyoruz. Dürüstlük, doğruluk, şeffaflık, eşitlik, insanlara ve doğaya saygı, yaptığımız işlerin temelini oluşturuyor. İş ilkelerimizin ve davranış kurallarımızın çerçevesini belirleyen bu değerler sayesinde, çalışanlarımızın yeteneklerini ortaya çıkarmalarına, kendilerini geliştirmelerine, özgürce ifade edebilmelerine, huzurlu bir çalışma ortamı yaratabilmelerine yardımcı oluyoruz.

İş güvenliğine önem veriyor, iş kazalarını ve kayıplarını, işe bağlı sağlık problemlerini önleyecek tedbirleri alıyoruz; çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bireysel sorumluluk bilinçlerini arttırmak, farkındalık ve yetkinlik kazandırmak, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaymak üzere periyodik olarak eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yürütüyoruz.

Tüm işyeri uygulamalarımızın yasa ve yönetmeliklerle uyumlu, adil ve etik, insan haklarına saygılı olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza değer veriyor, bizimle çalışan veya bize hizmet verenleri benzer uygulamalara teşvik ediyoruz. Bu şekilde, tüm menfaat sahiplerinin çıkarlarını sadece bugün değil uzun vadede koruyoruz.

Toplum

Sosyal ve çevresel anlamda toplumun refahını iyileştirmekten sorumluyuz.

Denizlerimizi koruyarak, toplumumuzun refahına yönelik üretimi ve tüketimi mümkün kılmayı, uzun vadeli hedeflerimize ulaşmayı ve gelecek nesillerin çıkarlarını korumayı hedefliyoruz.

Faaliyetlerimizin sonuçlarını değerlendirmek için, yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve halkla etkileşimde bulunuyor, ilgili toplulukların faaliyetlerimizden fayda görebilecekleri fırsatları belirlemek için birlikte çalışıyoruz. Hizmet verdiğimiz toplulukların yaşam kalitelerini olumlu yönde etkileyebilmek amacıyla,  sağlıklı gıda sunuyor,  daha iyi beslenmelerini sağlıyoruz.

Yaptığımız çalışmalarda, ürettiğimiz balıkların kalite ve besleyiciliğinin arttığına, üretim süreçlerimizdeki karbon ayak izimizin azalarak iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde pozitif bir etki yarattığına, yer aldığımız eğitimlerle, çevre ve sağlığa yönelik gönüllü projelerle topluma iyilikle dokunduğumuza şahit oluyoruz. Topluma faydalı olacak, topluma değer katacak etkinliklerde bulunmayı ve toplumla iş birliği içinde çalışmayı taahhüt ediyoruz.