Özsu Balık
Özsu Balık Dil Değiştirme İkonu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

İlgili Kişi Başvuru Formu’na ulaşabilmek için aşağıdaki butona tıklayınız.

İlgili Kişi Başvuru Formu PDF